De Jager Projecten Interieurwerken

De Jagerprojecten probeert u via deze website zo volledig en juist mogelijk te informeren.
Ondanks deze zorg kan het zijn dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig of verlopen is.

Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.
Voor specifieke en zekere informatie kunt u altijd met onze medewerkers contact opnemen.

De Jagerprojecten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit
het gebruik van de op deze website verstrekte informatie